ŽIVÁ ZEMĚ 

nadační fond

PODPORA ŽIVOTA VE VŠECH JEHO FORMÁCH A PROJEVECH

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE KOUPI POZEMKU PRO KOGI

Milí přátelé, podporovatelé, přispěvatelé nadačního fondu ŽIVÉ ZEMĚ a Jaguar People,

rádi bychom vás informovali o situaci s koupí pozemků pro mama Manuela. Jsme si vědomi našeho dlouhé mlčení, ale bylo to pouze v důsledku intenzivního hledání toho nejlepšího řešení. V Kolumbii vše probíhá daleko pomaleji a informace se musí ověřovat z různých stran, což to velmi náročné.

Jak se tedy věci mají?

Koupě pozemku pro rodinu mamo Manuela je stále v procesu jednání.  Kolumbijští spolupracovníci nadačního fondu pracují na koupi spolu s místním antropologem, který má dlouhodobé zkušenosti s indiánskými komunitami a s procesem pořizování půdy pro ně. Na jaře 2019 by rodina měla obdržet pozemek k užívání.

Na přání mamo Manuela se pozemek nebude kupovat přes El Resquardo - tzv indiánské území, což jsme původně zamýšleli. Dle pravidel indiánských komunit a jejich "politiků" nazývaných Cabildos je možné konkrétní indiánskou rodinu po jejich rozhodnutí po deseti letech z pozemku vystěhovat. Po hlubším proniknutí do situace jsme zjistili, že se toto v minulosti již vícekrát stalo. Proto touto cestou nebudeme postupovat.

Další, a nejbezpečnější metodou, je nakoupit pozemek na nadační fond a udělat pro mama a jeho rodinu projekt a dlouhodobou smlouvu na péči o svěřený pozemek, aby mohli žít na jednom pozemku dlouhodobě, bez strachu z vysídlení. V tomto případě se mamo nestane terčem závisti ostatních indiánů, kteří neměli takové štěstí, aby měli pozemek ve svém vlastnictví. Také při tomto způsobu nákupu pozemku nebude moci nastat situace, kdy indiánská rodina pozemek pro ně koupený prodá někomu jinému a peníze pak použije pro jiné účely, něž pro které byly od dárců vybrané. Což se bohužel také děje.

Vlastnictví majetku a peníze indiány bohužel velmi ovlivňují. Nemají s nimi zkušenosti a často s nimi zacházejí jako děti. Toto je zkušenost nejen mnoho lidí, kteří s indiány spolupracují, ale bohužel i naše, osobní.

Před rokem se v Kolumbii změnil zákon a zpřísnil proces zakládání a fungování nadačních fondů kvůli praní peněz pocházejících ze zločinných aktivit. Tato země je známá nejen pro svou chutnou kávu a čokoládu, ale také jako místo plné zločinu a nezákonných praktik. Stát se snaží tomuto zabránit a proto připravil nové pravidla pro fungování  bankovních účtů nejen firem ale i nadačních fondů. Podařilo se nám založit nadační fond, ale bankovní účet pro transfer finančních prostředků díky složitosti procesu a téměř dvoutýdennímu výpadku celonárodního systému bohužel nebyl dokončen. Bylo nutné do Kolumbie odjet znovu, kde nyní pobývá zástupce nadačního fondu Jaguar People, abychom tento proces úspěšně dokončili.  Aby tak mohlo dojít k bezpečnému a rychlému transferu finančních prostředků na nákup pozemku.

Spojili jsme síly a oba fondy, jak Jaguar People, tak ŽIVÁ ZEMĚ, pracují na tom, abychom našli ten nejlepší způsob, jak pozemek pořídit a dostát společného slova.

Děkujeme za podporu ve všech formách a pevně věříme, že již brzy bude pozemek pro rodinu mama Manuela k dispozici pro ty nejlepší účely.

S upřímným pozdravem a láskou

ŽIVÁ ZEMĚ nadační fond

„NEJEDNÁ SE O NĚJAKOU – VÝZVU K ZÁCHRANĚ INDIÁNŮ. KOGIOVÉ MAJÍ OBAVU O NÁS A SNAŽÍ SE NÁS ZACHRÁNIT. V SÁZCE JE NAŠE PŘEŽITÍ“

Kdo jsou Kogi a proč nám chtějí pomoci?

Indiáni národa Kogi, z pohoří Sierra Nevada na severu Kolumbie, jsou poslední příslušníci prastaré civilizace, která zde žije po tisíciletí. Hora, kterou obývají, je izolovaná trojúhelníková pyramida, která se tyčí do výše přes 6000 metrů. Vyskytují se zde unikátní mikroklimata z celého světa a oblast je jakýmsi mikrokosmem, zrcadlem celé planety. Kogi svůj domov nazývají „Srdce světa“ a přikládají mu nesmírný význam. „Sierra Nevada je hora, kde se zrodil svět, jenž přináší zákon“

Indiáni ze Sierra Nevady de Santa Marta již více než 20 let upozorňují, že ničíme svět a je nejvyšší čas to změnit. Ekologové z džungle, potomci dávné civilizace, úžasní stavitelé a průzkumníci lidské duše v temnotách, to je národ Kogi. Oni totiž cítí volání a chtějí nám pomoci udělat pořádek, aby na zemi byla zvířata, rostliny, aby byl dostatek vody a příroda tak, jak má být. Zemi pokládají za živou bytost, za Matku a lidi za její děti. Neznají kriminalitu. Žili dlouhodobě v izolaci od civilizace, dokud nezjistili, že jejích horský domov umírá, hory vysychají a voda – to nejcennější odchází.

 

Proč bychom se my, Evropané měli v současné době zabývat zrovna indiány ze severní Kolumbie?

Protože představují naši zapomenutou minulost a především stráží budoucnost, ukazují nám nás samé v době před civilizací – jací jsme byli a co jsme ztratili v kontrastu s tím, jací jsme dnes. Jsou mostem přes propast času. Ukazují nám, že oddělenost od přírody a nedostatek spirituality je destruktivní a naopak svou velkou moudrostí v čisté jednoduchosti předávají návod, jak sebe i svět dostat znovu do rovnováhy. Jsou přímými potomky nejstarší civilizace, která žije v dokonalé harmonii a udržuje systém, který obsahuje veliké vědění světa.

FILM ALUNA

Inspirativní rozhovor s Karaimi o cestě za Kogi 

Karaimi a Kogi

Po návštěvě Karaimi, která je známou autorkou úspěšných workshopů tvůrčího seberozvoje a osobní vize, v Kolumbijské Sierra Nevadě, kde se jí podařilo s Kogi navázat spolupráci, bylo jasné, že tomuto výjimečnému národu chceme pomoci zachovat jejich domov pro hlubokou spirituální práci, kterou dělají pro celou Zemi a za nás všechny. Poprvé v historii přijeli Kogi rodina mama Jose Manuela Nakogui do České republiky - Haluzic u Kyjova, místa, kde přes deset let Karaimi žije a také pro Zemi pracuje. Toto místo propojili se Srdcem světa a začali nás učit, jak pečovat o Zemi a zachovat systém života. Prostřednictvím ceremonie, která proběhla v den letního slunovratu 21. 6. 2018, a které se zúčastnilo okolo 500 lidí, svou práci u nás započali a budou v ní s námi pokračovat.

 

„DOKUD JSOU KOGIOVÉ SCHOPNI PŘEŽÍT A POKRAČOVAT VE SVÉM POSLÁNÍ,

SVĚT JE V BEZPEČÍ“

PROČ VZNIKLA ŽIVÁ ZEMĚ NADAČNÍ FOND

ŽIVÁ ZEMĚ nadační fond má velký cíl - koupit pro Kogi potřebné pozemky, aby mohli soběstačně lidsky žít, pěstovat si jídlo k přežití a nerušeně pokračovat ve své důležité nadčasové práci - péči o planetu a udržování funkčních systémů života pro nás všechny. Konkrétní pozemky v Sierra Nevada - Srdci světa jsou k dispozici a umožní vrátit jim tak lidskou důstojnost, poskytnou útočiště před ohrožením turismem nebo těžbou.

Jedná se o velmi důležitou a základní formu docenění za práci, kterou oni po mnohá staletí pro nás všechny cíleně odvádí. Pokud slyšíte naše volání a cítíte, že byste se rádi do tohoto projektu zapojili, budeme vám velice vděčni za jakoukoliv finanční podporu.

STRÁNKY SE RODÍ DO ŽIVOTA, MÁTE SE NA CO TĚŠIT...

Hluboce Vám tímto děkujeme.

Karaimi, Alžběta, Václava, Olga a celý tým i mnoho podporovatelů

Fio banka

účet v CZK: 2801475283/2010

účet v Euro: 2401475284/2010, IBAN: CZ5820100000002401475284

Pro europlatby IBAN účtu: CZ5820100000002401475284

KARAIMI

Autorka úspěšných workshopů tvůrčího seberozvoje a osobní vize. Je živým příkladem v tvoření vlastní reality a inspiruje k tomu druhé. Učí vztahům ve všech rovinách lidské existence, vědomému prožívání těla, emocí a duše. 

Je zakladatelkou Transformačních a léčivých meditací. Pracuje s kolektivním vědomím na původních silových místech po celé Zemi. Propojuje současný rychlý život s rytmem přírody a cykly Země. Baví ji zajímaví lidé, poznávat svět a má ráda divočinu mezi lesy, kde žije. Je sice trochu jiná, ale miluje květiny.

Stojí se svými přáteli za nadačním fondem ŽIVÁ ZEMĚ, který podporuje život na Zemi ve všech jeho formách a projevech.