ŽIVÁ ZEMĚ 

nadační fond

PODPORA ŽIVOTA VE VŠECH JEHO FORMÁCH A PROJEVECH

NOVÝ ÚČET SBÍRKY PRO KOGI A AKTUÁLNÍ INFORMACE

Milí přátelé Kogi národa a jeho spirituálních vůdců Mamos, 

velice děkujeme všem současným i budoucím dárcům a podporovatelům za finanční příspěvky, které již byly poslány na nákup prvního pozemku na účty naší sbírky, které jsme v minulosti zveřejnili ve spolupráci s internetovou televizí Cesty k sobě a nadačním fondem Jaguar people, se kterým jsme spolupracovali.


Chtěli bychom vás tímto informovat, že jsme společně s Alžbětou Šorfovou (internetová televize Cesty k sobě) založily ŽIVÁ ZEMĚ nadační fond a pokračujeme ve sbírce na nových číslech bankovních účtů založených u FIO banky -  jsou uvedeny na přiloženém letáku. 
Všechny doposud shromážděné finanční prostředky budou převedeny z původních na tyto nové účty. Zároveň dojde k ukončení přímé spolupráce mezi nadačním fondem ŽIVÁ ZEMĚ a nadačním fondem Jaguar People z důvodu rozdílného zaměření činnosti, způsobu pomoci Kogi a přístupu ke spolupráci s Kogi.Záměrem ŽIVÁ ZEMĚ nadační fond je pomoc národu Kogi, konkrétně jejich spirituálním vůdcům - Mamos. Prostřednictvím vybraných příspěvků cílíme na zakoupení pozemků pro Mamos, aby si udrželi potravinovou samostatnost a spirituální svobodu. Podporujeme bezpodmínečné ocenění spirituální práce Mamos pro Zemi a všechny její obyvatele a cítíme velikou vděčnost za spirituální propojení, které s námi Kogi v nedávné době vytvořili. 

Jejich fyzickou přítomnost zde v ČR vyhrazujeme pouze pro společnou spirituální práci při obřadech v přítomnosti stejně motivovaných lidí, s úctou k jejich soukromí a přírodní čistotě, která jim dává sílu a napojení na vědomí matky Země.

Jsme si vědomi toho, co Kogi pro naši krajinu v nedávné době udělali a cítíme, že teď už je řada na nás, abychom před další společnou prací u nás, splnili slib daný prvnímu Mamovi a pozemek pro něj tou nejlepší cestou koupili. O tomto způsobu koupě rozhodneme s odpovědností vůči všem dárcům a přátelům, kteří přispívají do naší sbírky pro Kogi. Z naší strany se jedná o pomoc nevytvářející závislost mezi národem Kogi  a pomocí ze západu, ale navracející důstojnost a svobodu tomuto vysoce spirituálnímu národu. 

Tímto zároveň oznamujeme, že prověřujeme odpovědnější způsob nákupu pozemků než prostřednictvím RESGUARDOS INDÍGENAS DE COLOMBIA - rezervací vytvořených pro indiány, o kterých máme varující informace.  V říjnu odlétám do Kolumbie, kde budu s našimi kolumbijskými partnery a právníky ověřovat všechny možnosti nákupu pozemků. Zcela jistě najdeme řešení, které bude přijatelné pro naplnění našeho záměru. Současně budeme kontaktovat další doporučené Mamos ke spolupráci a návštěvě ČR za účelem další potřebné společné spirituální práce. Všechny nové informace se včas dozvíte.S láskou Karaimi, 

za ŽIVÁ ZEMĚ nadační fond

„NEJEDNÁ SE O NĚJAKOU – VÝZVU K ZÁCHRANĚ INDIÁNŮ. KOGIOVÉ MAJÍ OBAVU O NÁS A SNAŽÍ SE NÁS ZACHRÁNIT. V SÁZCE JE NAŠE PŘEŽITÍ“

Kdo jsou Kogi a proč nám chtějí pomoci?

Indiáni národa Kogi, z pohoří Sierra Nevada na severu Kolumbie, jsou poslední příslušníci prastaré civilizace, která zde žije po tisíciletí. Hora, kterou obývají, je izolovaná trojúhelníková pyramida, která se tyčí do výše přes 6000 metrů. Vyskytují se zde unikátní mikroklimata z celého světa a oblast je jakýmsi mikrokosmem, zrcadlem celé planety. Kogi svůj domov nazývají „Srdce světa“ a přikládají mu nesmírný význam. „Sierra Nevada je hora, kde se zrodil svět, jenž přináší zákon“

Indiáni ze Sierra Nevady de Santa Marta již více než 20 let upozorňují, že ničíme svět a je nejvyšší čas to změnit. Ekologové z džungle, potomci dávné civilizace, úžasní stavitelé a průzkumníci lidské duše v temnotách, to je národ Kogi. Oni totiž cítí volání a chtějí nám pomoci udělat pořádek, aby na zemi byla zvířata, rostliny, aby byl dostatek vody a příroda tak, jak má být. Zemi pokládají za živou bytost, za Matku a lidi za její děti. Neznají kriminalitu. Žili dlouhodobě v izolaci od civilizace, dokud nezjistili, že jejích horský domov umírá, hory vysychají a voda – to nejcennější odchází.

 

Proč bychom se my, Evropané měli v současné době zabývat zrovna indiány ze severní Kolumbie?

Protože představují naši zapomenutou minulost a především stráží budoucnost, ukazují nám nás samé v době před civilizací – jací jsme byli a co jsme ztratili v kontrastu s tím, jací jsme dnes. Jsou mostem přes propast času. Ukazují nám, že oddělenost od přírody a nedostatek spirituality je destruktivní a naopak svou velkou moudrostí v čisté jednoduchosti předávají návod, jak sebe i svět dostat znovu do rovnováhy. Jsou přímými potomky nejstarší civilizace, která žije v dokonalé harmonii a udržuje systém, který obsahuje veliké vědění světa.

FILM ALUNA

Inspirativní rozhovor s Karaimi o cestě za Kogi 

Karaimi a Kogi

Po návštěvě Karaimi, která je známou autorkou úspěšných workshopů tvůrčího seberozvoje a osobní vize, v Kolumbijské Sierra Nevadě, kde se jí podařilo s Kogi navázat spolupráci, bylo jasné, že tomuto výjimečnému národu chceme pomoci zachovat jejich domov pro hlubokou spirituální práci, kterou dělají pro celou Zemi a za nás všechny. Poprvé v historii přijeli Kogi rodina mama Jose Manuela Nakogui do České republiky - Haluzic u Kyjova, místa, kde přes deset let Karaimi žije a také pro Zemi pracuje. Toto místo propojili se Srdcem světa a začali nás učit, jak pečovat o Zemi a zachovat systém života. Prostřednictvím ceremonie, která proběhla v den letního slunovratu 21. 6. 2018, a které se zúčastnilo okolo 500 lidí, svou práci u nás započali a budou v ní s námi pokračovat.

 

„DOKUD JSOU KOGIOVÉ SCHOPNI PŘEŽÍT A POKRAČOVAT VE SVÉM POSLÁNÍ,

SVĚT JE V BEZPEČÍ“

PROČ VZNIKLA ŽIVÁ ZEMĚ NADAČNÍ FOND

ŽIVÁ ZEMĚ nadační fond má velký cíl - koupit pro Kogi potřebné pozemky, aby mohli soběstačně lidsky žít, pěstovat si jídlo k přežití a nerušeně pokračovat ve své důležité nadčasové práci - péči o planetu a udržování funkčních systémů života pro nás všechny. Konkrétní pozemky v Sierra Nevada - Srdci světa jsou k dispozici a umožní vrátit jim tak lidskou důstojnost, poskytnou útočiště před ohrožením turismem nebo těžbou.

Jedná se o velmi důležitou a základní formu docenění za práci, kterou oni po mnohá staletí pro nás všechny cíleně odvádí. Pokud slyšíte naše volání a cítíte, že byste se rádi do tohoto projektu zapojili, budeme vám velice vděčni za jakoukoliv finanční podporu.

STRÁNKY SE RODÍ DO ŽIVOTA, MÁTE SE NA CO TĚŠIT...

Hluboce Vám tímto děkujeme.

Karaimi, Alžběta, Václava, Olga a celý tým i mnoho podporovatelů

Fio banka

účet v CZK: 2801475283/2010

účet v Euro: 2401475284/2010, IBAN: CZ5820100000002401475284

Pro europlatby IBAN účtu: CZ5820100000002401475284

KARAIMI

Autorka úspěšných workshopů tvůrčího seberozvoje a osobní vize. Je živým příkladem v tvoření vlastní reality a inspiruje k tomu druhé. Učí vztahům ve všech rovinách lidské existence, vědomému prožívání těla, emocí a duše. 

Je zakladatelkou Transformačních a léčivých meditací. Pracuje s kolektivním vědomím na původních silových místech po celé Zemi. Propojuje současný rychlý život s rytmem přírody a cykly Země. Baví ji zajímaví lidé, poznávat svět a má ráda divočinu mezi lesy, kde žije. Je sice trochu jiná, ale miluje květiny.

Stojí se svými přáteli za nadačním fondem ŽIVÁ ZEMĚ, který podporuje život na Zemi ve všech jeho formách a projevech.